Geen categorie

Eén centrale plek voor Twents talent met een afstand tot de arbeidsmarkt

Om vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen en sociaal ondernemen makkelijker te maken komt er een nieuwe tool voor werkgevers op de markt. Donderdag 8 oktober wordt om 10.00 uur het Twenteportaal gelanceerd. Echter is er een kleine vertraging, de nieuwe bekendmaakdatum wordt 21 oktober 2020.

Het Twenteportaal is een digitaal platform voor werkgevers waar zij eenvoudig kennis kunnen maken met beschikbare werkzoekenden uit Twente.

Wat is het Twenteportaal?

Op het Twenteportaal worden gemotiveerde kandidaten via een persoonlijk profiel voorgesteld.

In dit profiel vinden werkgevers alle belangrijke én praktische informatie over de kandidaat. De kandidaten hebben allemaal een werkcoach die hen begeleidt in de stap naar werk. De werkcoaches houden de regie over het profiel, zo blijft het bestand altijd actueel. Ook kunnen werkgevers via het Twenteportaal rechtstreeks schakelen met de juiste persoon voor bemiddeling.

Van Talentenportaal naar Twenteportaal

Het Twenteportaal is de opvolger van het Talentenportaal, het platform dat van eind 2014 tot eind 2019 werd gebruikt binnen de gemeente Hellendoorn. Het Talentenportaal is destijds ontstaan op verzoek van lokale werkgevers en had als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een gezicht geven.

Partners

Het Twenteportaal is het resultaat van een publiek-private samenwerking. Onder meer heeft de Industriële Kring Twente als verbinder een belangrijke rol gespeeld. Zo hebben zij dit digitale platform bij belangrijke strategische arbeidsmarktpartners in Twente onder de aandacht gebracht. Annerie Bemthuis-Langezaal – directeur IKT: “Als IKT voeren wij jaarlijks overleg met de burgemeesters van West-Twente. In deze regio zit veel techniek en logistiek. Werkgevers uit deze branches hadden behoefte aan inzicht in met name de beschikbare MBO’ers. Vanuit die wens is er een werkgroep opgericht. Eén van de bijeenkomsten heeft geleid tot het idee om een platform op te richten waar werkgevers zelf kunnen zoeken naar beschikbare werkzoekenden, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Op dat moment kwam het Talentenportaal in beeld en de mogelijkheid om hierbij aan te haken. Met behulp van het team van de gemeente Hellendoorn hebben twee enthousiaste ondernemers dit lokale platform doorontwikkeld naar het regionaal georiënteerde Twenteportaal. “Ik denk dat deze tool fantastisch inspeelt op de behoefte van werkgevers om zelf te kunnen zoeken naar potentiële werknemers in plaats van dat een accountmanager dit voor hen doet.”, aldus Annerie Bemthuis-Langezaal.

Ook samenwerkingspartners zoals de Normaalste Zaak, de 99vanTwente en verschillende betrokken werkgevers hebben hun steentje bijgedragen.

Pilot Werkplein Twente

Binnen de subregio Almelo draait momenteel een pilot met een deel van de kandidaten van Werkplein Twente om te kijken of het Twenteportaal ook aansluit bij de behoefte van Twentse werkgevers. Gerard Keupink – manager Werkplein Almelo en MT lid Werkplein Twente: “Wij willen onze gratis dienstverlening voor werkgevers en onze werkzoekenden breder onder de aandacht brengen. Het Twenteportaal is een mooi middel om dit te doen. We laten zien wat we in huis hebben. Als we werkzoekenden op deze manier kunnen ondersteunen dan moeten we dat gewoon doen. Als dit platform aan de verwachtingen voldoet, gaan we deze regionaal inzetten.”

Tijdens de proefdraaifase hebben zeventig bedrijven de website getest. Het Twenteportaal is nu klaar om gepresenteerd te worden aan het grote publiek. Ondanks dat de Rijksoverheid op 29 september strengere maateregelen heeft afgekondigd, blijft het belangrijk om daar waar nodig bedrijven te faciliteren in hun vraag naar personeel en tegelijkertijd kansen te creëren voor kwetsbare werkzoekenden. Met het Twenteportaal gebeurt dat laagdrempelig én digitaal.

Officiële lancering

Donderdag 8 oktober om 10.00 uur wordt het Twenteportaal officieel gelanceerd door Arjan Kampman, Wethouder Arbeidsparticipatie gemeente Enschede en voorzitter van het bestuurlijk werkbedrijf regio Twente. Dit gebeurt tijdens een extra uitzending van Werkplein TV. Bert Eeftink neemt voor deze speciale gelegenheid de presentatie op zich en gaat in gesprek met verschillende tafelgasten uit het bedrijfsleven, de politiek en de praktijk om antwoord te krijgen op de vraag: ‘welke kansen biedt het Twenteportaal voor werkgevers en werkzoekenden?
De uitzending is te bekijken via de website van Werkplein Twente.

(bron: twentefm.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *