Hoe kan het dat er nog werklozen zijn?

Geplaatst op

Werkgevers staan te springen om mensen, maar ze zijn er niet, is het verhaal. En degenen die werkloos thuis op de bank zitten dan?

,,Op de bank zitten? Die kans krijgen ze niet eens. Wij motiveren, stimuleren en grijpen in als mensen hun best niet doen op de arbeidsmarkt. Nu zal er best eens iemand tussen zitten die wat minder hard loopt, maar in het algemeen zijn ze heel druk bezig met het vinden van een baan. Ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen in de ww zitten die echt aan de slag willen.”

Waarom komen ze dan niet aan de slag?

,,Om te beginnen de al veel genoemde mismatch. Een opleiding die niet aansluit bij wat de werkgever vraagt. Dat speelt al een hele tijd en het zal ook nog een hele tijd spelen, want het duurt jaren om dat probleem op te lossen. Werkgevers doen er alles aan. Ze bieden interne leertrajecten aan en werken samen met het onderwijs. Maar het is een proces van jaren.”

Wat is er voor de werkgever veranderd? Hij heeft het toch nog altijd voor het uitzoeken?

,,Dat is wel nog steeds de gedachte die veel werkgevers hebben. Ze hebben een lijst met eisen waaraan de sollicitant moet voldoen. Kijk, je moet natuurlijk niet proberen iemand die opgeleid is tot logistiek medewerker om te scholen tot laboratoriumassistent. Dát verschil is te groot. Maar kun je één vakje niet afvinken, stuur iemand dan niet gelijk weg. De Nederlandse werkgever is te streng. Vlaamse ondernemers zeggen: stuur iemand die tot in zijn tenen gemotiveerd is, dan heb ik een baan voor hem. Of die persoon exact aan alle eisen voldoet, is dan minder belangrijk. Je kunt wel voor een 9 willen gaan, maar misschien is de 7 wel voldoende om de klus te klaren. Of je kunt het werk anders inrichten, zodat bepaalde taken wél door de 7 kunnen worden gedaan.”

Flexwerker of uitzendkracht? Dan heb je vanaf 1 januari deze voordelen (WAB) 

Geplaatst op

In dienst als uitzend- of oproepkracht? Dan is de afkorting WAB vast al eens voorbijgekomen bij het invullen van werkbriefjes of in e-mails van intercedenten. Dit betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor jou als flexwerker. Spoiler: het is goed nieuws.

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. Ze bouwen meer pensioen op, krijgen bloemen op hun verjaardag of bij het sluiten van een nieuw contract, mogen mee met personeelsuitjes en krijgen voor hetzelfde werk meer salaris. Dat is niet oneerlijk, want zo is de wet. Maar het is wel wrang.

Het gaat niet om een handjevol flexwerkers die een andere, minder goede behandeling krijgen van hun werkgever, maar om een grote groep. Het aantal flexibele werknemers nam in vijftien jaar tijd met bijna een miljoen toe: van 1,1 miljoen in 2003 naar 2 miljoen in 2018. Het aantal zzp’ers groeide in diezelfde periode van ruim 630.000 naar 1,1 miljoen, blijkt uit cijfers van het CBS en TNO.

De Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari 2020 ingaat, is bedoeld om werkgevers te stimuleren hun flexibele werknemers een contract aan te bieden.

Dit gaat er voor deze groep veranderen:

Hogere WW-premie voor flexkrachten

Werkgevers huren graag flexibele krachten in, omdat ze zich dan niet hoeven te committeren aan hoge premies. Maar vanaf januari 2020 betalen zij een lagere WW-premie voor personeel met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Dat moet een prikkel zijn om de flexibele kracht toch een vast contract aan te bieden. Flexwerkers worden dus duurder en vaste medewerkers minder duur. Het gaat om een verschil van 5 procent.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Geplaatst op

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

WAB-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Doe de checklist en kijk waar u nog voor 1 januari actie op moet ondernemen.

Doel van de WAB

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Geen beleid tegen discriminatie? Dan riskeert recruiter straks 4.500 euro boete

Geplaatst op

Kun je als recruiter niet duidelijk laten zien dat je in je werving- en selectieproces discriminatie tegengaat? Dan kun je straks een boete tegemoet zien van wel 4.500 euro. Zo staat te lezen in een wetsvoorstel dat nog dit jaar bij de Raad van State moet liggen.

Het wetsvoorstel was al eerder aangekondigd, maar is deze week officieel naar buiten gekomen en de zogeheten internetconsultatie ingegaan. Opvallend is dat in de wet staat dat het niet hoeft te gaan om daadwerkelijk aantoonbare discriminatie van een sollicitant. Ook als je als werkgever niet goed kunt aangeven hoe je discriminatie voorkomt in je hele recruitmentproces kun je dus al een boete tegemoet zien. En die kan dus oplopen tot 4.500 euro per geval.

”Ook als je niet goed kunt aangeven hoe je discriminatie voorkomt in je hele recruitmentproces kun je al een boete tegemoet zien.”

We zijn eruit: een nieuwe cao voor uitzendkrachten

Geplaatst op

We zijn eruit. Na ruim een jaar onderhandelen is het gelukt om een nieuwe cao voor uitzendkrachten te realiseren. Een vernieuwde én geharmoniseerde cao, want de ABU- en NBBU-cao worden volledig in elkaar geschoven.

Belangrijker nog: een cao met een investering in kwaliteit en de waarde van uitzendwerk die past bij de ambitie van ABU.

Eén cao, twee boekjes en daarmee een gelijk speelveld en duidelijkheid voor al die honderdduizenden uitzendkrachten en duizenden uitzendondernemingen. Dat is winst voor de branche. Een historisch resultaat waar ABU trots op is. Vrucht van een constructieve samenwerking met de collega’s van de NBBU.

Het was een langdurig en moeizaam proces, want werkgevers en vakbonden lagen ver uit elkaar. Soms gingen de koppen hard tegen elkaar en liepen de emoties hoog op. De persoonlijke verhoudingen bleven altijd goed en er werd flink gelachen. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. Volgens het boekje. 

Belangrijk is dat sociale partners voldoende vertrouwen en gedeelde belangen hebben. Die zijn tegenwoordig moeilijk te vinden en verdwijnen in het geweld van het overleg vaak uit beeld. Toch boden ze ons houvast. Beide partijen zien uitzenden als meest aantrekkelijke vorm van externe flexibiliteit. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat de keuze voor uitzenden niet louter op de prijs mag zijn gebaseerd. Het is een gezamenlijke ambitie om  meer werkzekerheid voor uitzendkrachten te realiseren, evenals goed werkgeverschap en daarmee verdere emancipatie van uitzendwerk.

De nieuwe cao geeft invulling aan die gezamenlijke ambities. Het is belangrijk dat werkgevers en vakbonden elkaar daarin hebben kunnen vinden. Het laat zien dat er in de polder nog steeds afspraken te maken zijn over gevoelige zaken als flexwerk. 

Dat is goed nieuws want er spelen op de arbeidsmarkt meer sociale kwesties die om gezamenlijke oplossingen vragen. Daaraan werkt de commissie-Borstlap nu. Maar gezamenlijkheid is in deze tijd van (politieke) versplintering steeds moeilijker te realiseren: juist dan moeten werkgevers en vakbonden het roer in eigen hand nemen.

Ik hoop dat ons akkoord de Haagse polder inspireert. 

Met deze tips boost je je zelfvertrouwen op werk

Geplaatst op

Of het nou om een scriptie, deadline of ander lastig obstakel gaat, we hebben allemaal wel eens tegenslagen gehad. Maar elke keer als je de uitdaging overwonnen had, groeide je zelfvertrouwen. Dus de volgende keer als je met iets worstelt, houd dit dan in gedachten. Enne, naast het overwinnen van uitdagingen, zijn er ook nog andere manieren om je zelfvertrouwen te vergroten.

1. Gelijkwaardig

Er zullen altijd mensen die slimmer, beter of hoger opgeleid in iets zijn, maar dat betekent niet dat je minderwaardig bent. Als je jezelf minder voelt dan anderen, dan zul je nooit datgeen bereiken wat je écht wil. In plaats van anderen als ‘beter’, ‘slimmer’ of ‘belangrijker’ dan jezelf te zien, begin ze als gelijkwaardig te zien. Een eenvoudige manier om dit te doen is om in gedachten te houden dat je manager, baas of wie dan ook allemaal in hetzelfde team zitten! Verander je mentaliteit en kijk hoe je zelfvertrouwen stijgt.

2. Het juiste doen

Ooit opgemerkt dat als je iets verkeerds doet, je je van binnen slecht voelt? Maar als je juist iets goeds doet, dan voel je je geweldig. Dus hoe meer slechte dingen je doet, hoe slechter je je voelt en hoe lager je zelfvertrouwen is. Streef naar vriendelijkheid, wees meelevend en behulpzaam. Als je goed in je vel zit, zal je dit ook uitstralen en je zelfvertrouwen boosten.

3. Dress for success

Heb je een sollicitatiegesprek? Zorg er dan voor dat je weet welke ‘kledingvoorschriften’ het bedrijf hanteert. Trek wel iets aan waar jij je prettig in voelt. Heb je al een baan? Trek elke dag iets aan waar jij je op en top in voelt, breng je haar in model (of niet) en off you go.

4. Vier al je overwinningen (groot én klein)

We kijken te vaak naar wat we nog moeten doen, in plaats van wat we al bereikt hebben. Sta vaker stil bij je overwinningen en vier ze. Geef een feestje, ga uiteten of proost er op. Als je de grote en kleine overwinningen in je leven viert, blijf je opgewekt, zelfverzekerd en enthousiast.

(Bron: Lifehack/ marieclaire.nl)

CBS meldt stijging werkloosheid

Geplaatst op

Een opmerkelijke trendbreuk: de werkeloosheid is licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die zojuist bekend zijn gemaakt. Sinds maart kwamen er gemiddeld per maand 2.000 werklozen bij. In juni zaten in totaal 313.000 mensen zonder baan. ‘Het lijkt paradoxaal’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

‘Werkloosheid kan op verschillende manieren stijgen’, zegt Van Mulligen. ‘Mensen kunnen hun baan verliezen, maar er kunnen ook veel meer mensen op zoek gaan naar werk, dan dat er mensen werk vinden. Dat die toestroom groter is.’

Desgevraagd zegt Van Mulligen dat de tijden van hoogconjunctuur wel voorbij zijn: ‘De economische groei in het eerste kwartaal was minder uitbundig. Twee jaar op rij groeide de economie sneller dan in tien jaar tijd, dus het is de natuurlijke gang van zaken: het is niet altijd feest.’ Ook was de arbeidsdeelname niet eerder zo hoog: ‘De groep onbenut arbeidspotentieel slinkt ook’.

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden ook iets toegenomen. Vanaf maart kwamen er gemiddeld 2.000 werklozen per maand bij, tot een totaal van 313.000. Daarmee komt de werkloosheid uit op 3,4 procent van de beroepsbevolking.

Volgens hoofdeconoom Menno Middeldorp van Rabobank zitten we in een fase van de arbeidsmarkt waarin veel zaken tegelijk gebeuren. ‘De snelheid waarmee de economie groeit neemt af, mensen gaan naar de arbeidsmarkt toe, maar tegelijkertijd worden ook steeds meer risico’s zichtbaar. Dat is een kantelpunt. We denken bij Rabo dat de werkloosheid nog wel gaat stijgen.’

(Bron: BNR)

Aantal werkenden groeit nog steeds, maar iets minder snel

Geplaatst op

Het aantal werkenden groeit nog steeds, maar wel iets minder snel dan in het eerste kwartaal. De toename was in de afgelopen drie maanden zo’n elfduizend per maand, terwijl in januari, februari en maart de groei nog zestienduizend per maand was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden, wat neerkomt op 68,7 procent van de bevolking. Dat is ongeveer evenveel als in maart en april. Het aantal werkenden tussen de 15 en 75 jaar oud nam de afgelopen drie maanden toe met elfduizend per maand.

De arbeidsdeelname onder mannen is al sinds november 2018 ongeveer gelijk, met 73,1 procent. Bij vrouwen steeg de arbeidsdeelname sindsdien met 0,5 procentpunt tot 64,3 procent.

(meer…)

Komkommertijd op werk? ‘Begin wat later, ga wat eerder weg’

Geplaatst op

Het is zomervakantie, bouwvak, reces, de tv heeft een uitzendstop en de kranten komkommertijd. Tel daar twee hittegolven in een maand bij op, en het is aanlokkelijk om op kantoor in te dommelen tot er weer actie is. Maar de rustige zomerperiode kun je zeker ook nuttig besteden.

De hele zomer onderuitgezakt je achturige werkdag afvinken bevordert niet bepaald je positieve werkenergie, zegt Martin Hersman. De voormalige topschaatser werkt bij Lifeguard, een adviesbureau dat vitaliteitstrainingen geeft aan grote organisaties als de Rijksoverheid, FrieslandCampina, Aegon en ING.

Hersman: “In de zomer is er minder afleiding, en dus werk je productiever. Uit onderzoek blijkt dat het na elke afleiding – een appje, een melding van Instagram of een mailtje dat oppopt – twaalf tot twintig minuten duurt voordat je weer volledig geconcentreerd kunt werken.”

Als dat wegvalt is er volgens Hersman ineens alle tijd om projecten voor te bereiden en de agenda voor de komende maanden effectief in te plannen. “En dat zonder je af te laten leiden door collega’s.”

Financebedrijven en overheden zitten vaak vast in een trage manier van werken, met veel overleg en weinig ruimte voor het zelf oplossen van problemen, zegt Hersman.

In de zomer ervaren deze werknemers meer autonomie, stelt het adviesbureau, en dat voelt goed. Hersman: “Je merkt dat alles loopt zoals het moet. In de zogenaamde komkommertijd besef je ineens hoe ingewikkeld je het jezelf al die maanden hebt gemaakt.”

Laat zien wat je kan

Volgens Tosca Gort, arbeidspsychologe, is de zomerperiode heerlijk voor zowel managers als uitvoerende werknemers, als de werksfeer het toelaat. “Je kan boeken en blogs lezen over je vakgebied, je planning ordenen, je hoofd leegmaken, creatieve ideeën bedenken, doelen voor jezelf opstellen.”

(meer…)