Uncategorized

Technologie kan mensen met beperking aan baan helpen

Mensen met een beperking kunnen eerder aan werk komen als huidige en toekomstige technologische mogelijkheden beter worden benut. Dit schrijft het UWV in het UWV Kennisverslag 2018. Onder meer spraakgestuurde apparatuur en sociale robots hebben potentie om mensen met een beperking vooruit te helpen.

Ondersteunen bij werk

Het UWV schrijft dat het rapport is gebaseerd op twee verschillende onderzoeken, waarvan een door het Athena Instituut van de VU is uitgevoerd en de ander door Technopolis en onderzoeksbureau SEOR. Er is door de onderzoekers gekeken naar de manier waarop technologie kan bijdragen aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een fysieke of licht verstandelijke beperking. Ze schreven scenario’s waarin onder meer serious gaming, augmented reality en sensoren werknemers met een beperking ondersteunen bij hun werk. Ook beschreven de onderzoekers acht veelbelovende technologische voorzieningen die kansen op arbeidsparticipatie vergroten.

Robots lossen problemen fysieke beperking op
De onderzoekers noemen in het rapport een aantal voorbeelden van mogelijke manieren in de toekomst om arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te verhogen. Een sociale robotassistent zou mensen met een fysieke beperking kunnen helpen om objecten op te pakken, of kan handelingen voor mensen met een visuele beperking uitvoeren. Met intelligente software kunnen bijvoorbeeld agenda’s beheerd worden via gesproken communicatie. Met telepresencerobots kunnen mensen met een fysieke beperking ergens aan deelnemen zonder zich er fysiek te zijn. Ook worden gemotoriseerde exoskeletten genoemd: een uitwendig, gemotoriseerd skelet dat de ledematen van een gebruiker met een fysieke beperking kan doen bewegen en meer kracht geeft.

Inclusief werken
Er zijn volgens de onderzoekers inspanningen van verschillende partijen nodig om de belemmeringen die werknemers met een arbeidsbeperking ervaren weg te nemen. ‘Uit de onderzoeken komt naar voren dat technologie veel kansen biedt om inclusief werken mogelijk te maken. Het op de juiste wijze inzetten van technologie kan ertoe bijdragen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedraaien op de werkvloer.’

Lees het volledige Kennisverslag op de website van UWV.

(Bron: Binnenlands bestuur/  © Sjoerd Hartholt)