Arbeidskorting verhoogd met 250 euro

Geplaatst op

De arbeidskorting voor werkenden wordt volgend jaar verhoogd met 250 euro. Die lastenverlichting is onderdeel van het pakket maatregelen van het kabinet voor 2014.

De maatregel kost het kabinet volgend jaar 785 miljoen euro, aldus bronnen rond de coalitie. De arbeidskorting is een heffingskorting voor werkenden, en wordt in mindering gebracht op het belastbaarinkomen. Hierdoor betalen werknemers minder belasting.

De 6 miljard euro aan bezuinigingen wordt bereikt door een besparing van 1475 miljoen op de zorg, 1410 in de collectieve sector (onder meer bevriezen salarissen ambtenaren) en een totaal aan lastenverzwaringen van 2670 miljoen euro.

Daarin zit onder meer de maatregel die stamrechten (het fiscaal gunstig apart zetten van een gouden handdruk) per 1 januari 2014 verbiedt. Dat levert het kabinet 830 miljoen euro op. Daarnaast wordt het mogelijk om de bestaande stamrechten op te nemen tegen een belastingtarief van 80 procent van het normale tarief. Dat levert de schatkist 1235 miljoen euro op.

Zorg

In de zorg wordt volgend jaar 250 miljoen bespaard door het aanpakken van verkwisting en fraude, wordt 320 miljoen gesneden op de zorgtoeslagen en wordt 750 miljoen bespaard op de kosten voor geneesmiddelen.

Verder wordt het mogelijk om 100.000 euro belastingvrij te schenken, mits de ontvanger het geld gebruikt voor een nieuw huis of een renovatie of verbouwing.

Lees meer over geldzaken op NUgeld | Vijf vragen over de begrotingsonderhandelingen

Door: ANP

Aantal werkende ouderen flink toegenomen

Geplaatst op
Het aantal werkende 55-plussers is de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld en zal in de komende jaren blijven stijgen.

Aantal werkende ouderen flink toegenomen

Foto: ANP Xtra/ Lex van Lieshout

De belangrijkste factoren achter deze ontwikkeling zijn de financiële prikkels van de overheid en het hogere opleidingsniveau van deze groep werknemers. De groeiendearbeidsparticipatie van ouderenbetekent echter ook dat meer ouderen een beroep doen op een arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering.

Eind jaren 60 was de arbeidsparticipatie van ouderen nog 56 procent. Het percentage daalde naar 25 procent begin jaren 90. In 2013 is het aandeel werkende ouderen met 53 procent weer bijna op het ‘oude’ niveau. Het zal de komende jaren naar verwachting doorgroeien naar 60 procent, verwacht UWV.

Diverse hervormingen rond regelingen als vervroegde uittreding (VUT) en prepensioen verklaren ongeveer de helft van de toegenomen arbeidsparticipatie. Maar mensen werken volgens het UWV gemiddeld ook langer door naarmate hun opleiding hoger is.

Maar wanneer 55-plussers werkloos worden, komen zij moeilijk weer aan de slag. Dat komt vooral door de vooroordelen van werkgevers en door de houding en het gedrag van de oudere werkzoekenden zelf, stelt de uitkeringsinstantie.

Om ouderen weer sneller aan het werk te krijgen wil het UWV het persoonlijk contacttussen oudere werkzoekenden en werkgevers stimuleren, bijvoorbeeld via proefplaatsingen en speeddates. ‘Ook het vergroten van het zelfvertrouwen en het aanleren van ander zoekgedrag levert een bijdrage aan de terugkeer naar werk. Dit geldt tevens voor het doen van concessies, bijvoorbeeld op het salaris of de reisafstand naar het werk.’

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden

door Redactie P&Oactueel16 aug 2013

Aantal vacatures is blijven dalen in het tweede kwartaal!

Geplaatst op
Het aantal beschikbare vacatures is in het tweede kwartaal gedaald tot het laagste niveau in 10 jaar.

Aantal vacatures blijft dalen

Foto: stock.xchng

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Eind juni stonden er 91.000 vacatures open, 6000 minder dan in het eerste kwartaal. De afname van het aantal vacatures is volgens het CBS geheel toe te schrijven aan particuliere bedrijven. Bij de overheid waren er juist iets meer vacatures. De daling was het sterkst in de commerciële dienstverlening. Het aantal beschikbare functies daalde hier met 3000 tot 56.000.

In het tweede kwartaal zijn er 162.000 vacatures ontstaan, 17.000 minder dan een jaar eerder. Ook het aantal vervulde vacatures lag lager dan een jaar eerder en kwam uit op 162.000.

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden

door Redactie P&Oactueel14 aug 2013

‘Sterke daling Nederlandse uurlonen’

Geplaatst op
Nederland staat bij het groepje Europese landen waar de gemiddelde uurlonen sinds medio 2010 het sterkst zijn gedaald.

'Sterke daling Nederlandse uurlonen'

Foto: stock.xchng

Dat meldde de BBC zondag op basis vangegevens van de Britse overheid.

Volgens de cijfers gingen de gemiddelde uurlonen in de gehele Europese Unie sinds medio 2010 met 0,7 procent omlaag. Het Britse gemiddelde uurloon daalde met 5,5 procent. Alleen in Griekenland, Portugal en Nederland gingen de gemiddelde uurlonen nog harder achteruit , aldus de BBC, die verder geen concrete cijfers over die landen meldde. Voor de eurozone als geheel daalde het gemiddelde uurloon met 0,1 procent.

In Duitsland stegen de gemiddelde uurlonen in die periode juist met 2,7 procent en in Frankrijk was dat een stijging van 0,4 procent. In Spanje was echter sprake van een daling met 3,3 procent en in Cyprus gingen de gemiddelde uurlonen met 3 procent omlaag.

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden

door Redactie P&Oactueel12 aug 2013

Vijf vragen over nieuwe pensioenregels

Geplaatst op

Het kabinet is het vrijdag eens geworden over nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen. Die moeten in 2015 ingaan. Vijf vragen over het hoe en waarom van deze regels.

Vijf vragen over nieuwe pensioenregels

1. Waarom zijn er nieuwe pensioenregels nodig?
De pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren in zwaar weer beland. Ze hebben te kampen met een stijgende levensverwachting, waardoor ze meer geld nodig hebben. En ze hebben te maken met de financiële crisis, waardoor hun beleggingen onder druk staan. Ook de lage rentestand speelt hen parten. Bij veel fondsen is de dekkingsgraad – die aangeeft of ze op lange termijn de pensioenen nog kunnen betalen – onder het voorgeschreven niveau gezakt. Zij hebben daarom op hun pensioenuitkeringen moeten korten.

2. Wat houden de nieuwe regels in?
De eisen voor de pensioenfondsen worden strenger. Ze mogen bijvoorbeeld hun pensioenuitkeringen alleen nog aan de inflatie aanpassen als vast staat dat ze dat ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Nieuw is dat de pensioenfondsen kunnen overstappen op een ander systeem. Ze mogen dan wat meer risico’s nemen bij hun beleggingen, maar kunnen daardoor ook minder garanties bieden. Kort gezegd komt het er op neer dat fondsen die het oude systeem blijven hanteren minder vaak hoeven te korten, maar als ze moeten korten zal dat wel forser zijn dan bij fondsen die overstappen op het nieuwe systeem.

3. Wie bepaalt of fondsen overstappen op het nieuwe systeem?
Pensioenfondsen worden bestuurd door vakbonden en werkgevers. Zij bepalen wat er gebeurt. In de nieuwe regels zijn allerlei voorwaarden opgenomen die ervoor moeten zorgen dat het ‘invaren’ in het nieuwe systeem zorgvuldig gebeurt.

4. Wat betekent de nieuwe opzet voor de pensioenpremies?
Die zullen daardoor stijgen, want de eisen waaraan de fondsen moeten voldoen worden strenger. Maar tegelijk met de nieuwe regels wordt ook een verlaging van de pensioenopbouw van kracht. Werknemers kunnen vanaf 2015 jaarlijks minder sparen voor hun pensioen. Het kabinet gaat ervan uit dat iedereen later met werken stopt, zodat er uiteindelijk toch genoeg pensioen opgebouwd kan worden. De verlaging van de pensioenopbouw zorgt voor een forse daling van de pensioenpremies, verwacht het kabinet. Per saldo zullen die premies komende jaren met zo’n 6 miljard euro dalen. Garanties hiervoor kan het kabinet echter niet bieden.

5. Hoe gaat het nu verder?
De nieuwe spelregels worden nu naar de pensioensector gestuurd. Die mag haar zegje doen. Eind dit jaar gaat er een definitief wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden

door Redactie P&Oactueel15 jul 2013

Identiteitspas voor werknemers

Geplaatst op

Om malafide uitzendbureaus aan te pakken, begint het ministerie van Sociale Zaken op 1 januari een proef met een identiteitspas voor werknemers.

Identiteitspas tegen malafide uitzendbureaus

Foto: Stock Xchng

Dat heeft minister Lodewijk Asscher woensdag de Tweede Kamer laten weten.

De proef wordt gehouden in de champignonsector die kampt met veel misstanden. Volgens Asscher is verder voor deze sector gekozen omdat die overzichtelijk is en zelf heeft gevraagd om de pas in te voeren.

Hij hoopt met de pas ontduiking van het minimumloon, toeslagen, belastingen en uitbuiting tegen te gaan. Werkgevers, werknemers, de uitzendbranche en uitvoeringsorganisaties zijn enthousiast. Als de proef slaagt, wil de bewindsman kijken of de pas ook in andere sectoren kan worden ingezet zoals de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en horeca.

In Scandinavië wordt al gewerkt met de identiteitspas. Daar wordt de pas benut ter voorkoming van illegale arbeid, belasting- en premieontduiking en oneerlijke concurrentie. De Belastingdienst en de Inspectie SZW hebebn gekeken wat demogelijkheden zijn voor de identiteitspas in Nederland. Hiervoor is contact geweest met de Zweedse Belastingdienst, de leverancier van de pas en enkele brancheorganisaties. Het blijkt dat een dergelijke identiteitspas ook toegevoegde waarde kan hebben voor Nederland.
(c) ANP 2013

 

door Redactie Flexmarkt10 jul 2013

 

Behoud banen in bouw dankzij laag btw-tarief

Geplaatst op
Dankzij het door het kabinet tijdelijk verlaagde btw-tarief op renovatiewerk hoeft 1 op de 7 bouwbedrijven voorlopig geen mensen te ontslaan. Nog eens 7 procent van de aannemers en hoveniers zegt hierdoor minder personeel de laan uit te hoeven sturen. Dat staat in een woensdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van onder meer Bouwend Nederland onder bijna 1000 ondernemers en 1500 consumenten.

Behoud banen in bouw dankzij laag btw-tarief

,,We zien na een voorzichtige start dat er vanuit de woningeigenaren steeds meer plannen komen om hun woning of tuin aan te pakken”, schrijven de onderzoekers. Hierdoor zijn bedrijven in staat om medewerkers in dienst te houden. In mei lieten verschillende brancheorganisaties nog weten dat de kortingsmaatregel om de bouw te stimuleren nog nauwelijks extra werk opleverde.

Inmiddels zou twee op de vijf woningeigenaren plannen hebben om iets aan of rond zijn huis te laten doen. ,,Dit zijn de eerste goed meetbare effecten van de btw-verlaging. Zo’n maatregel heeft altijd een aanlooptijd nodig’’, verklaart een woordvoerder van Bouwend Nederland.

Het kabinet besloot in februari de btw op renovatie en herstel per 1 maart voor een periode van een jaar te verlagen van 21 naar 6 procent. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) rekende uit dat die maatregel de bouw dit jaar voor 600 miljoen euro aan extra opdrachten zal opleveren.

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden

door Redactie P&Oactueel10 jul 2013

De overheid moet bij het uitbetalen van vakantiedagen een ander belastingtarief hanteren

Geplaatst op
De overheid kan de Nederlandse economie stimuleren door werknemers hun vakantiedagen voordelig te laten verkopen aan hun werkgever. Dat stelt CNV Vakmensen woensdag.
'Overheid moet verkoop vakantiedagen pushen'

De vakbond stelt voor dat de overheid een belastingtarief van 25 procent gaat hanteren op het verkopen van verlofdagen, in plaats van de gebruikelijke loonbelasting. Werknemers worden zo geprikkeld om hun overtollige vakantiedagen te verkopen en het vrijgekomen geld zal de economie aanwakkeren.

Vicevoorzitter Piet Fortuin van de vakbond: ,,Als CNV Vakmensen proberen we dagelijks oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld voor die crisis van nu. Een crisis waarbij consumenten huiverig zijn omgeld uit te geven. Aan luxe dingen, aan gewone dingen. Zelfs aan eigen dingen, zoals een hypotheek.”

Nederlandse ondernemingen hebben volgens de vakbond in totaal ongeveer 16 miljard euro aan niet opgenomen vakantieverlof op hun balans staan. De tegoeden moeten volgens de wet op de balans staan en hebben daarom een negatieve invloed op de winst van de bedrijven.

Door het kopen van vakantiedagen wordt de balanspositie van de ondernemingen beter en krijgen zij dus meer kredietmogelijkheden. Het Rijk kan door de verkopen op korte termijn meer belasting innen, omdat de vakantiedagen anders op de plank zouden blijven liggen.

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden

door Redactie P&Oactueel 26 juni 2013

Grootste ergernis bij solliciteren: geen reactie

Geplaatst op

Werkzoekenden ergeren er zich bij een sollicitatie het meest aan als het aangeschreven bedrijf niet reageert. Van de werkzoekenden blijkt 70% dit de vervelendste ervaring bij solliciteren te vinden.

Grootste ergernis bij solliciteren: geen reactie

Foto: stock.xchng

Dat blijkt uit een onderzoek van uitzendbureau Unique onder 2.139 mensen. Ook de standaardreactie van de betrokken recruiter wordt niet erg op prijsgesteld, hoewel minder mensen zich hieraan ergeren; 19 procent zegt dit vervelend te vinden.

Dat bedrijven de werkzaamheden mooier voorstellen dat ze in werkelijkheid zijn blijkt voor 6 procent van de sollicitanten storend te zijn. En 5 procent van de ondervraagden ergert zich er aan als de organisatie het cv van de kandidaat niet goed blijkt te kennen.

Volgens directeur Raymond Puts van Unique kost het sollicitatietraject organisaties veel tijd. ‘Het komt regelmatig voor dat organisaties sollicitanten niet op de hoogte stellen van het verloop van het proces. Om het bedrijfsimago positief te houden is het een minimale effort om sollicitanten op zijn minst een bevestiging of afwijzing te sturen.’

Bron: Unique

FNV Bouw waarschuwt voor hittegevaar

Geplaatst op
Bouwvakkers, dakdekkers en wegwerkers moeten bedacht zijn op hittegevaar. Hiervoor waarschuwt FNV Bouw. Dinsdag kreeg de vakbond al diverse telefoontjes van mensen in de bouw en infra die willen weten wat hun rechten zijn bij hitte en tips om het werk veilig te blijven uitoefenen.

FNV Bouw waarschuwt voor hittegevaar

Foto: ANP Photo 2011 Valerie Kuypers

‘We hebben nog geen signalen ontvangen vanaf bouwplaatsen waar het werk wordt stilgelegd. Daar lijkt het met éénhittedagook nog wat vroeg voor’, meent een woordvoerster.

Maar woensdagmiddag wordt het echt heet in Nederland, op veel plaatsen 30 tot 35 graden. ‘Dat nu eindelijk de zon schijnt is fijn, maar buiten werken onder dit soort omstandigheden is topsport: het kan grote risico’s meebrengen’, zegt sectorbestuurder Hans Crombeen van FNV Bouw.

Concentratieverlies

Volgens Crombeen is het voornaamste gevaar bij inspannend werken in de hitte concentratieverlies. ‘Dakdekkers en asfalteerders bijvoorbeeld werken met branders en dampende machines. Als zij aan de rand van het dak of bovenop de machineopeens onwel worden, is dat meteen levensgevaarlijk.’ Ook bouwvakkers moeten oppassen, al kunnen zij op hun bouwplaats de schaduw soms nog opzoeken.

Wat de dakdekkers betreft, onderstreept Crombeen het belang van naleving van de hitteverletregeling, de enige in zijn soort voor zover FNV Bouw weet. ‘De cao voor dakdekkers is de eerste en enige cao waarin staat dat mensen het werk mogen neerleggen als de temperatuur op de werkplek 40 graden of hoger is. En dat is morgen verre van denkbeeldig. Dakdekkers werken op een groot, zwart vlak in de volle zon. Ze hebben daarbij vaak een gasbrander in de hand. Hitte van alle kanten dus.’

Crombeen wijst ook op de verantwoordelijkheid van werkgevers, die de zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van hun mensen. ‘Dus: verstrek beschermende kleding, genoeg water en zonnebrandcrème. Pas tijdig de werkplanning aan, zorg voorextra pauzes, rouleer het werk, scherm de werkplek af waar het kan.’

ANP

door Redactie P&Oactueel18 jun 2013