Geen categorie

Langdurige effecten coronacrisis op arbeidsmarkt

Door de coronacrisis wordt de Nederlandse economie op de korte termijn flink geraakt. Deze schade zal op de langere termijn slechts gedeeltelijk herstellen, zelfs in het geval dat het virus binnenkort helemaal onder controle is.

Dat stelt het CPB in een tweetal coronapublicaties. De publicaties gaan in op de effecten van de coronacrisis op de economie en op de arbeidsmarkt. Naar verwachting zal de werkloosheid, na een sterke stijging, pas na ongeveer vijf jaar weer terug zijn op een structureel niveau.

‘Pas op lange termijn herstel arbeidsaanbod en investeringen’

De verwachting voor de groei van de Nederlandse economie op de middellange termijn zal naar beneden moeten worden bijgesteld. Op de korte en middellange termijn hebben zowel de afname van het arbeidsaanbod, investeringen en productiviteit een negatief effect op de verwachte bbp-groei. Het arbeidsaanbod daalt doordat:

  • Werkloos geworden mensen het zoeken naar een baan opgeven
  • Nederland door de hogere werkloosheid minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse werknemers
  • Studenten later afstuderen of juist afzien van een vervolgopleiding.

Op de lange termijn (langer dan 10 jaar) zullen het arbeidsaanbod en de investeringen naar verwachting herstellen. Een blijvend lagere productiviteit zorgt echter voor een lager bbp-niveau dan verwacht op basis van pre-crisis trends, onder meer door een lange periode van verminderde innovatieve activiteiten.

15% minder schoonmaak vacatures

Op de korte termijn ontstaat er door de crisis een mismatch op de arbeidsmarkt. Oorzaak is dat de vraag naar werknemers in sommige sectoren wegvalt, terwijl die vraag in andere sectoren toeneemt. Hierdoor sluiten de vaardigheden van werkzoekenden minder goed aan bij openstaande vacatures. Ook in de schoonmaakbranche is het aantal vacatures gedaald. In een achtergronddocument van het CPB is te lezen dat het aantal vacatures voor ‘schoonmaker’ in maart/april 2020 15% lager was dan in dezelfde maanden in 2019. Ook het UWV liet weten dat de baankansen in schoonmaak zijn afgenomen door corona.

(bron: servicemanagement.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *