Geen categorie

Geen beleid tegen discriminatie? Dan riskeert recruiter straks 4.500 euro boete

Staatssecretaris Tamara van Ark wil zowel directe werkgevers als uitzendbureaus ertoe dwingen discriminatie serieus te nemen en er aantoonbaar beleid op te maken. Daarom stelt ze voor zowel de Arbeidsomstandighedenwet als de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) te wijzigen. Zo moet ook toezicht hierop door de Inspectie SZW mogelijk worden.

Stages horen er ook bij
De wet verplicht recruiters om ‘bij aanbieding en vervulling van openstaande betrekkingen over een werkwijze te beschikken die gericht is op voorkoming van discriminatie in het proces van werving en selectie.’ Die discriminatie kan dan volgens het voorstel betrekking hebben op ‘verboden onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd.’

”Recruiters moeten straks schriftelijk vastleggen hoe ze discriminatie in hun processen voorkomen.”

Recruiters moeten straks schriftelijk vastleggen hoe ze discriminatie in hun processen voorkomen. Werkgevers moeten daarnaast ervoor zorgen dat ‘eenieder’ kennis kan nemen van die werkwijze. Ook stages vallen onder het wetsvoorstel. En zetten werkgevers hun vacatures uit via bijvoorbeeld een werving- en selectiebureau? Dan moeten ze er ook op toezien dat zo’n bureau aantoonbaar discriminatie tegengaat. Anders lopen ze alsnog kans op een boete.

AI-systemen blijven niet buiten schot
Het wetsvoorstel probeert ook de moderne recruitmentpraktijk te omarmen. Er wordt althans een apart punt gemaakt van ‘geautomatiseerde systemen’ voor werving en selectie. De uitkomsten daarvan mogen ook geen arbeidsmarktdiscriminatie met zich meebrengen. Tenminste, ‘voor zover de werkgever dat redelijkerwijs kan beoordelen.’ En via een document in de administratie moet dat tot 3 jaar later zijn terug te vinden. Eind 2019 moet bovendien vanuit het ministerie een onderzoek naar buiten komen naar ‘de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen en algoritmen bij wervings- en selectieprocedures in relatie tot het risico op uitsluiting en discriminatie.’

”De overtreder van de nieuwe wet riskeert overigens niet alleen flinke boetes, maar ook de schandpaal.”

De overtreder van de nieuwe wet riskeert overigens niet alleen flinke boetes, maar ook de schandpaal. Om discriminatie hard te bestrijden staat in het wetsvoorstel dat bestuurlijke boetes openbaar gemaakt kunnen worden, al moet dat nog wel nader worden uitgewerkt. Het ministerie heeft daarnaast aangekondigd de wet binnen 5 jaar na inwerkingtreding te willen evalueren.

Bron: www.werf-en.nl

2 gedachten over “Geen beleid tegen discriminatie? Dan riskeert recruiter straks 4.500 euro boete

  1. Fijn dat er zo actief actie wordt ondernomen tegen discriminatie bij de werving. Als vijftigplusser wordt ik zoetgehouden met flexcontracten. Dit is eigenlijk een vorm van boetes omzeilen. Vaak is discriminatie bij werving en selectie moeilijk te bewijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *