Uncategorized

 

Nederland laagste personeelsverloop van Europa

 

De Nederlandse werknemer stapt in vergelijking met zijn Europese collega’s het minste over naar een andere werkgever. Dat blijkt uit onderzoek door Hay Group. Het Nederlandse verloop ligt in 2013 op 6,1 procent. In Duitsland is dat 14 procent. De werkloosheid en economische malaise zal de mobiliteit van de Nederlander blijven drukken. Vanaf 2015 komt de Nederlander weer in beweging, en organisaties zijn daar niet goed op voorbereid, zo is het adviesbureau van mening.

Nederland laagste personeelsverloop van Europa

Foto: Stock.xchnge

Onvoldoende voorbereid
Verwacht wordt dat de economie in Europa aantrekt vanaf 2015. Dat wordt een keerpunt in het personeelsverloop, verwacht Hay Group. Uit eerder onderzoek door het adviesbureau blijkt dat de Nederlandse werknemers vooral die economische crisis als drempel zien voor een overstap naar een andere baan.

Alrik Boonstra, Regional Director van Hay Group waarschuwt werkgevers. ‘Organisaties zijn onvoldoende voorbereid op de talentuitstroom als de economie weer aantrekt. Om dit te voorkomen moeten werkgevers nu al gaan investeren om talent aan zich te binden.’ Volgens Hay Group zijn er vijf voorname redenen voor werknemers om de organisatie te verlaten.

Vijf vertrekredenen
1. Gebrek aan vertrouwen 
‘Werknemers zoeken zekerheid. Ze hebben behoefte aan bevestiging dat het bedrijf waarvoor ze werken, goed wordt geleid. Het is daarom belangrijk dat de leiders binnen de organisatie de bedrijfsstrategie te vertalen naar een duidelijke boodschap die medewerkers vertrouwen geeft.’

2. Geen ruimte voor groei 

‘Mensen willen hun werkpotentieel benutten. 44 procent van de werknemers verlangt grotere leer- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun huidige organisatie. Daarnaast wil 43 procent meer steun van de manager in hun ontwikkeling. Organisaties doen er goed aan om actief uit te dragen dat er kansen zijn om te leren en te groeien.’

3. Onjuiste beloning

‘Medewerkers willen dat hun grote inzet, zeker in economisch mindere tijden, wordt herkend, gewaardeerd en beloond. Meer dan de helft van de werknemers (53 procent) geeft aan bezorgd te zijn over de eerlijkheid van hun beloning. Organisaties kunnen inzichtelijk maken hoe de beloning is opgebouwd en op welke manier het bedrijf – naast salaris- nog meer toevoegt aan een juiste beloning. Dit zal bijdragen aan kennis en emotie rondom beloning.’

4. Ontoereikende werkomgeving

‘Medewerkers willen door hun organisatie in staat gesteld worden om hun werk goed uit te voeren. Alleen dan zijn zij optimaal gemotiveerd. Bedrijven kunnen hierop inspelen door samenwerking te bevorderen en door het bieden van structuur en middelen om het werk goed uit te voeren.’

5. Gebrek aan steun in creativiteit en innovatie 
‘Betrokken medewerkers doen graag een positieve bijdrage aan hun organisatie en het bedrijfsresultaat. Veel organisaties zijn op dit punt niet in orde: 34 procent van de medewerkers vindt dat hun organisatie onvoldoende ondersteunt in creativiteit en innovatie. Bedrijven doen er goed aan een klimaat te creëren waarin creativiteit en innovatie worden aangemoedigd en nieuwe ideeën met openarmen worden ontvangen.’

Voor het onderzoek werkte  Hay Group samen met het Centre For Economics and Business Research (Cebr). De data zijn verzameld onder meer dan 5 miljoen werknemers en komen van OECD, IMF, World Bank en World Economic Forum.